Privacy verklaring

Boelo Klat , gevestigd aan .B. Pearsonstraat 19, 9728 WR Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Privacybeleid Boelo Klat Bestellingen/opdrachten/boekingen

CD Bestellingen:

In onze shop kunt u cd’s bestellen door vooraf geld over te maken naar onze bankrekening. Er vindt via de website dus geen directe transactie plaats via een betaalsysteem.

Persoonsgegevens die wij met uw bestelling verwerken:

Uw  Voor- en achternaam en evt uw bedrijfsnaam.
Uw adresgegevens en telefoonnummer
Uw emailadres

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, in correspondentie en telefonisch.

Deze gegevens gebruiken enkel en alleen wij om uw bestelling goed af te handelen.
Met een SSL-certificaat wordt deze data versleuteld verzonden.

Hosting en email

Hosting2GO heeft ervoor gekozen om de bepalingen uit de AVG te verwerken in de Algemene Voorwaarden. Er is een overeenkomst , met onderliggend die Algemene Voorwaarden.

Waarom wij persoonsgegevens nodig hebben

Boelo Klat verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van offertes, orderbevestigingen en facturen naar aanleiding van uw opdracht/bestelling/boeking.
  • U te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening c.q. bestelling/boeking uit te kunnen voeren.
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren. Om optredens en locaties vast te stellen.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Boelo Klat zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met anderen

Boelo Klat verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  Met bedrijven die gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen. Boelo Klat blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens.

U kunt hiertoe een verzoek sturen naar info@boeloklat.nl. Om misbruik te voorkomen, kunnen wij u daarbij vragen om uw adequaat te identificeren. Als het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. Deze cookies kunt u terug vinden in de instellingen van uw browser. Boelo Klat zal zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken op uw verzoek reageren.