Tarieven

Tarieven

  • Een kennismakingsles kost €15,-
  • Een les van 30 min. kost €26,50
  • Een les van 45 min. kost €37,50
  • Een strippenkaart van 10 lessen kost €395,- De kaart is een jaar lang geldig.
  • Een strippenkaart van 5 lessen kost €207,50 De kaart is een jaar lang geldig.
  • Een Quatre-Mains les van 45 min. kost €41,50
  • Bandcoaching: kosten in overleg
  • Meer dan 1 leerling uit hetzelfde gezin krijgen een familiekorting van €2,- p.p. per les

Lesvoorwaarden

Duur: onbepaalde tijd
Betaling vindt plaats in de eerste week van elke maand.
De cursist verplicht zich tot het afnemen van het aantal van x lessen per maand. Gemiste lessen zijn voor rekening van de cursist.
Bij tijdige afzegging van ten minste 1 dag voor de lesdag wordt geprobeerd de les z.s.m. in te halen echter wel in diezelfde lesweek. Lukt dit niet dan houdt de cursist deze les niet “tegoed” en blijft het lesgeld verschuldigd.
Bij afzegging op de dag zelf kan de les niet meer worden ingehaald.
In de basisschoolvakanties wordt er geen les gegeven.
Bij afzegging door de docent wordt de les indien mogelijk ingehaald en anders verrekend.
Opzegging van de lesovereenkomst kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden.
Er geldt een opzegtermijn van twee maanden.

Lesovereenkomst downloaden